Wielki zdziwiony

Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych.
Albert Einstein

Gorąco tu macie

Nigdzie tyle nie rozprawia się o humanitaryzmie jak tam, gdzie nie znajduje się miejsca dla sprawiedliwości.
Johann Gottlieb Fichte

Łono matki natury

Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest drogą.
Thich Nhat Hanh

Blond mechanik

Kryzys jest szansą, której przeznaczeniem jest rozbicie sztywnych wzorców zachowań, uwięzionych we wnętrzu.
Barbara Marciniak „Świetlana rodzina”

Ukryta w obawach

Im większym stajesz się koneserem wdzięczności, tym mniej padasz ofiarą niechęci, depresji i rozpaczy. Wdzięczność niczym eliksir stopniowo rozpuści skorupę twojego „ja” – zachłanność i potrzebę władzy -przemieniając cię w istotę szczodrą. Dzięki wdzięczności dokonuje się zaiste alchemiczna reakcja duchowa, pod wpływem której stajemy się wspaniałomyślni, wielkoduszni.
Sam Keen

Cześć kolego

Dobre maniery składają się z drobnych poświęceń.
Ralph Waldo Emerson

Ach ten zachód słońca!

Kiedy człowiek przestaje się śmiać z samego siebie, staje się pośmiewiskiem innych.
Tomas Szasz

Ruda w czerni

Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.
Blaise Pascal

Wesoła nauczycielka

Kary, gdy okażą się koniecznością, wymierzać należy z rodzicielską życzliwością.
Jan Amos Komeński