Ukryta w obawach

Im większym stajesz się koneserem wdzięczności, tym mniej padasz ofiarą niechęci, depresji i rozpaczy. Wdzięczność niczym eliksir stopniowo rozpuści skorupę twojego „ja” – zachłanność i potrzebę władzy -przemieniając cię w istotę szczodrą. Dzięki wdzięczności dokonuje się zaiste alchemiczna reakcja duchowa, pod wpływem której stajemy się wspaniałomyślni, wielkoduszni.
Sam Keen

dedykacja dla ad-system.com.pl

ad-system.com.pl

Zakład Instalacji Systemów Alarmowych powstał w 1990 roku z inicjatywy pracowników Telkom-Telfa (obecnie Lucent Technologies) zatrudnionych w biurze konstrukcyjnym na stanowiskach specjalista konstruktor w pracowni systemów sygnalizacyjnych. Od początku istnienia firmy zajmujemy się projektowaniem i montażem elektronicznych systemów sygnalizacji włamania i napadu, pożaru, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, kontroli czasu pracy i ochrony zbiorów bibliotecznych.

Jako jedni z pierwszych w kraju na początku lat 90-tych otrzymaliśmy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych koncesję na wykonywane przez nas usługi.

W trakcie naszej działalności wykonaliśmy ponad tysiąc instalacji w/w systemów i w części z nich przez lata prowadzimy ich konserwację i modernizację.

Jednym z naszych ważniejszych dokonań było wyposażenie w elektroniczne systemy zabezpieczenia wszystkich Urzędów Pocztowych, Sądów Rejonowych i niektórych Prokuratur działających na terenie obszaru dawnego województwa bydgoskiego oraz Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Dodaj komentarz