Potęga obserwacji

niedzwiedz

Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.
Marek Aureliusz

dedykacja dla www.bzdz.pl

www.bzdz.pl

BZDZ jest największym ośrodkiem szkoleniowym w regionie kujawsko-pomorskim. Co roku w 10 naszych placówkach blisko 16 tys. osób zdobywa nowy zawód lub doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. 
Naszą misją jest kształcenie zawodowe osób dorosłych, zarówno pracujących jak i bezrobotnych oraz młodzieży w specjalnościach najbardziej pożądanych na regionalnym rynku pracy.
Od września 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim prowadzimy dla młodzieży dzienne Mundurowe Szkoły Techniczne o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim.

Kształcimy także kadrę nauczycielską indywidualnie na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz grupowo w zakresie szkolenia Rad Pedagogicznych.
Podstawą misji Zakładu jest otwartość na zmieniające się potrzeby społeczne i troska o wysoką jakość świadczonych usług. Jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat Krajowego Systemu Usług. Posiadamy specjalne uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń.

Dodaj komentarz