Srebrzysty ptak

samolot2

W samotności umysłu znajdują się odpowiedzi na wszystkie twoje pytania na temat życia. Znajdź czas, aby je postawić i posłuchać.
Bawa Mahaiyddeen

dedykacja dla www.cco-controlling.pl

www.cco-controlling.pl

Firma oferuje usługi w zakresie analizy efektywności przedsiębiorstwa na różnych poziomach działalności. Szczególnie są to audyt finansowy w zakresie produktów bankowych, ubezpieczeń, leasingu, factoringu, gwarancji i akredytyw, ubezpieczeń transakcji handlowych. Poza tym audyt kosztowy przedsiębiorstwa, implementacja systemu budżetowania kosztów, opracowanie planu finansowego przedsiębiorstwa.

Outsourcing controllera finansowego w firmie dostrzega to czego my już nie widzimy. Poza tym nie boi się mówić o rzeczach trudnych. Nie jest także emocjonalnie zaangażowany, a dodatkowo widział rozwiązania w innych firmach.

Istotą koncepcji outsourcingu jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów usługodawcy zewnętrznemu, specjalizującemu się w określonej dziedzinie np. controllingu. Outsourcing jest obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która przynosi korzyści w wielu wymiarach.

Oferta obejmuje także opracowanie systemu motywacyjnego pracowników i kart ocen, opracowanie planu strategicznego, wielostopniowy rachunek marż pokrycia kosztów, opracowanie planu kont wg miejsc powstawania kosztów dla wielooddziałowej struktury sprzedaży i rozbudowanego modelu produkcji, opracowanie biznes planu pod potrzeby instytucji finansowych i projektów pozyskania kapitału z dotacji UE, aAnaliz z zakresu opłacalności inwestycji w tym analizy NPV i IRR.

Dodaj komentarz